Australia, Category_Kai Otton, Kai Otton -

Kai Otton Backside, Right Hander

Kai describes this video:

fun little shred on an unknown point on the coast of australia. easy to get in, easy to get out. no barnicles on the rocks.

kai otton


Tags